Ασφάλεια

Η εταιρεία Μυλωνάς Μεταφορική φροντίζει για τις ανάγκες των πελατών της καθώς και για την Ασφάλεια αυτών, έτσι διαθέτει σε όλα τα οχήματα της gps tracker για τον πλήρη έλεγχο των οχημάτων της στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό .

Η εταιρεία διαθέτει Ασφάλεια Εμπορευμάτων .

Lavrio Trans
Μυλωνάς Μεταφορική

Υπηρεσίες

  • Μεταφορές υγρών χημικών

  • Μεταφορές υγρών τροφίμων
  • Μεταφορά λιπαντικών προϊόντων
  • Μεταφορά ξηρών φορτίων
  • Μεταφορά - Διανομή - Αποθήκευση
  • Οχήματα με αντλίες